3 maja 2024

godzina 13:00

Częstochowa

2021
2022
2023
DO MARSZU POZOSTAŁO
  • 00dni
  • 00godzin
2024
KRÓLOWO POLSKI WNIEBOWZIĘTA, MÓDL SIĘ ZA POLSKĘ!

Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?
Ja to Królestwo bardzo umiłowałam
i wielkie rzeczy dla niego zamierzam,
ponieważ osobliwą miłością pałają do Mnie
jego synowie.

Matka Boża Rokitniańska Cierpliwie Słuchająca z godłem Polski umieszczonym tam w 1671 r. przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
IDZIEMY ABY DOTRZYMAĆ ŚLUBÓW LWOWSKICH!

(...) będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!

Jan Matejko "Ślub Jana Kazimierza"
AKTUALNOŚCI

I Marsz dla Królowej Polski – Częstochowa 2021

Marsz dla Królowej Polski pierwszy raz przeszedł ulicami Częstochowy 3 maja 2021 roku. Uczestniczyło w nim dwóch społeczników, którzy mieli do spłacenia u Pana Boga dług.

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

TYLKO POD TYM KRZYŻEM, TYLKO POD TYM ZNAKIEM

BOGURODZICA - HYMN KRÓLESTWA

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja. U twego syna, Gospodzina, matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison.

OBJAWIENIA KRÓLOWEJ POLSKI

Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą.

OBRONA JASNEJ GÓRY

„Cóż to za czarown... znajduje się w waszym Częstochowskim klasztorze, która niebieską zasłoną odziana z klasztoru wychodziła i po murach się przechadzała niekiedy na ich szczytach spoczywając – na Jej widok nasi z przestrachu padali, tak iż kiedy wychodziła, musieliśmy twarze spuszczać i oczy zasłaniać.” - pytali Szwedzi

ŚLUBY JANA KAZIMIERZA

“Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza ! Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla królów, i Pana mego, i z Twego miłosierdzia król, upadłszy do stóp Twoich najświętszych, Ciebie za opiekunkę moją i za Królowę królestwa mojego obieram."

OBJAWIENIA W GIETRZWAŁDZIE

Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?, "Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!" Czym lud może odstraszyć szatana? „Modlitwą"

CUD NAD WISŁĄ

„Skoro [Polska] otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ja zdusić – ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę.” - Królowa Polski do b. Wandy Malczewskiej
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NARODU POLSKIEGO

Niepokalana Dziewico! Matko Boga Przeczysta!

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczypospolitą obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. 

Daj tej polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt wprawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom, od Kościoła odłączonym, wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna Królowo Świata! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Przyjm naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBJAWIENIA KRÓLOWEJ POLSKI
Matka Boża Rokitniańska Cierpliwie Słuchająca z godłem Polski umieszczonym tam w 1671 r. przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Dlaczego nie nazywasz mnie 
Królową Polski?

Ja to Królestwo bardzo umiłowałam
i wielkie rzeczy dla niego zamierzam,
ponieważ osobliwą miłością
pałają do Mnie jego synowie.

ŚLUBY LWOWSKIE

(…) będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!

Jan Matejko "Ślub Jana Kazimierza"
JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM!
2021
2022
2023
DO MARSZU POZOSTAŁO
  • 00dni
  • 00godzin
2024
ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751