3 maja 2024

godzina 13:00

Częstochowa

Dlaczego idziemy?

Marsz narodził się z głębokiego smutku powstałego na widok niewielkiej liczby Polaków obchodzących dzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Królestwa Polskiego. Jesteśmy świadomi, że jest to związane z odrywaniem Polaków od wiary, bo tylko na gruncie nauczania Kościoła możemy być Narodem Niepodległym. Znając też objawienia Najświętszej Maryj Panny w Neapolu, w których Matka Boża sama kazała się nazywać Królową Polski, a także będąc świadomymi wielu wydarzeń z życia naszego narodu, których dobre zakończenie zawdzięczamy Jej wstawiennictwu, uważamy, że dzień 3 maja winien być dla każdego Polaka najważniejszym świętem narodowym. Staramy się zjednoczyć wokół swej Królowej, która już nieraz od katastrof uchroniła swoje Królestwo. Zanim jednak znów nam pomóc zechce, zacząć musimy realizować śluby, które w 1 kwietnia 1656 roku w naszym imieniu król nasz Jan Kazimierz złożył we Lwowie:

Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! 

Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram

Czynimy zatem Ciebie sobie Maryjo Patronką naszą i państwa naszego!

Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę…

A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać

Obiecujemy Tobie, nasza Królowo, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać. 

czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!

Naszą też wolą jest, aby dzień 3 maja, który Kościół ustanowił na uroczystość twego nad nami Królowania, obchodzony był solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!

A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa,

Uznajemy swą odpowiedzialność za każdego Polaka uciemiężonego złem i prosimy o odsunięcie kary, którą, widząc niewierność narodu naszego, przyjąć powinien! Prosimy Cię za grzeszników o łaski, dzięki którym na łono świętego Kościoła Katolickiego będą mieli szansę powrócić. 

w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję.

Matko Miłosierna, Królowo Polski, Pani nasza uproś łaski miłosierdzia u Syna Twego, aby dopomógł naszemu narodowi wypełniać Wolę Bożą.

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751